סילבוס לתואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה

מבנה סילבוס הלימודים בהנדסת אלקטרוניקה לתואר ראשון (B.sc) זהה בעיקרו בהשוואה בין מוסדות הלימוד ויכיל קורסי חובה, קורסי בחירה, קורסים כלליים ופרויקט גמר.

קורסי חובה

קורסי חובה ניתן לחלק לשני סוגים. קורסי חובה המוטלים על כלל הסטודנטים בפקולטה (המכונים לעיתים גם קורסים כלליים) והסוג השני הינו קורסי חובה המוטלים על הסטודנט בהתאם למסלול ההתמחות שבחר. סילבוס הלימודים כולל קורסי החובה במקצועות כגון מדעים, מתמטיקה ומחשוב.

דוגמאות לקורסי חובה:

  • אלגברה ליניארית.
  • פיסיקה – חשמל.
  • מבוא להסתברות.

לימודי החובה ילוו את הסטודנט במהלך כל שנות הלימוד.

קורסי בחירה לפי מסלול התמחות

קורסי הבחירה, על אף שמם, מהווים גם הם קורסים שמחויב הסטודנט לעבור במהלך התואר. ההבדל הוא בכך שבמסגרת הסילבוס, באפשרותו לבחור מספר קורסים (מוגדר מראש) מתוך רשימה ובהתאם למסלול ההתמחות שבחר. כך למשל קורסי הבחירה של סטודנט בהתמחות תקשורת יהיו שונים מאלו של סטודנט בהתמחות VLSI.

דוגמאות לקורסי בחירה:

  • מיקרואלקטרוניקה.
  • רשתות תקשורת.
  • תקשורת מחשבים.
  • עיבוד אותות בזמן אמת.

קורסים כלליים

קורסים כלליים משותפים לכלל הסטודנטים ללימודי הנדסת אלקטרוניקה. קורסים אלו יעסקו במקצועות המדעים, המתמטיקה, המחשוב וההנדסה ומטרתם להעשיר את הסטודנט בתחומים אלו.

פרויקט גמר

פרויקט הגמר הינו העבודה המקיפה ביותר שנדרש להכין בסטודנט במהלך התואר ללימודי תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה. פרויקט זה דורש מן הסטודנט אינטגרציה ויישום של כל אשר למד בתואר. ברוב המקרים, נושא הפרויקט יבחר לקראת סוף שנת הלימודים השלישית ויתבצע בשנה הרביעית לתואר. נושא הפרוייקט שיבצע הסטודנט נבחר בהתאמה למסלול ההתמחות שלו בתואר.