תנאי קבלה לתואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה

תנאי הקבלה במרבית מוסדות הלימודים מתחלקים לכמה סוגים ביניהם: תנאים כלליים, תנאי קבלה לבוגרי תיכון, תנאי קבלה להנדסאים וועדות קבלה.

מומלץ לבצע השוואה בין התנאים המוצבים במוסדות הלימוד השונים. לעיתים בדיקה קצרה יכולה להעלות מספר מוסדות רצויים בהם תנאי הקבלה ללימודי תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה, ייחשבו מקלים יותר וייאפשרו את הקבלה ללימודים. אי עמידה בתנאי הקבלה אינה בהכרח מהווה מכשול ופניה בכתב למוסד הלימודי יכולה לאפשר קבלה ללימודים.

תנאי קבלה כלליים

תנאי הקבלה הכלליים כוללים דרישה לתעודת בגרות מלאה וציון פסיכומטרי. תנאים אלה מוצבים בפני כלל המועמדים לתארים במקצועות ההנדסיים. בנוסף אליהם יופיעו תנאי קבלה ספציפיים למגמת לימוד, במקרה זה ללימודי הנדסת אלקטרוניקה.

תנאי קבלה לבוגרי תיכון

בוגרי תיכון יידרשו להציג תעודת בגרות מלאה וציון פסיכומטרי. יחד עם זאת ניתן למצוא מקומות לימוד שידרשו תעודת בגרות בלבד, זאת בתנאי שממוצע הבגרויות הוא גבוה ועומד ברף פנימי המוצב מראש.

תנאים נוספים שייתכנו הינם דרישה למספר יחידות לימוד ולציונים מוגדרים מראש במקצועות כגון מתמטיקה ופיזיקה.

תנאי קבלה להנדסאים

הנדסאים, בשונה מבוגרי תיכון, יוכלו להגיש מועמדותם באמצעות הצגת תעודת הנדסאי. זו תתאפשר לעיתים ללא ציון פסיכומטרי, בתנאי שממוצע הציונים מלימודי ההנדסאות עומדים ברף מסוים. גם במקרה זה ניתן למצוא שוני בדרישות בהשוואה בין מוסדות הלימוד.

ועדת קבלה

וועדת הקבלה הינה חלק ממחלקת רישום וקבלה במוסדות הלימוד השונים. מטרת וועדת הקבלה לעבור על מסמכי המועמדים ולבצע ניפוי של המועמדים שאינם מתאימים. בנוסף מטפלת וועדת הקבלה במועמדים בעלי סטטוס חריג ובמועמדים אשר הגישו ערעור על אי קבלתם ללימודי הנדסת אלקטרוניקה.