תוכנית לימודים לתואר שני בהנדסת אלקטרוניקה

תוכניות לימודים במוסדות הלימוד מציעות מגוון מסלולי לימוד ביניהם מסלול התמחות בתקשורת, מסלול התמחות במיקרואלקטרוניקה, מסלול התמחות במחשבים ורשתות מחשבים ומסלולים רבים אחרים.

רוב המוסדות האקדמיים ללימודי תואר שני בהנדסת אלקטרוניקה מציגים תוכנית לימודים הזהה בעיקרה במבנה ובמשכה.

מבנה תוכנית הלימודים

הלימודים לתואר השני בנויים באופן המזכיר את לימודי התואר הראשון בהנדסת אלקטרוניקה. המבנה מושתת על לימוד קורסי חובה, קורסי בחירה ופרויקט גמר. קורסי החובה יכללו לרוב קורסים מתקדמים במקצועות כגון פיזיקה ומתמטיקה לצד קורסים מתקדמים בהנדסה. קורסי הבחירה יכללו בדרך כלל קורסים ממוקדי תחום ההתמחות של הסטודנט. היצע הקורסים לבחירה יקבע גם הוא בהתאם למגמות הלימוד המוצעות במוסד הלימודים המסוים.

פרויקט הגמר הינו חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים. בתוכניות הלימוד עם תזה ייחשב לרוב פרויקט זה כהגשת התזה. לעומת זאת בתוכניות הלימוד שאינן כוללות תזה, ייחשב הפרוייקט כפרויקט הנדסי. בכל מקרה ילווה פרויקט הגמר את כל תוכניות הלימוד השונות.

הנדסת אלקטרוניקה, בדומה לתחומים הנדסיים אחרים, צוברת תאוצה רבה בשנים האחרונות ועל כן תוכניות הלימודים השונות מותאמות לכך בתוכנן ובמבנה שלהן.

לימודי חובה

חלק בלתי נפרד ממבנה סילבוס הלימודים לתואר שני בהנדסת אלקטרוניקה הוא קורסי חובה. לימודי החובה יושתתו על קורסים מתקדמים במקצועות המדעים, המתמטיקה וההנדסה. רשימת הקורסים תותאם כמובן למגמות הלימוד המוצעות בכל מוסד לימודי (כמו למשל מגמת הנדסת תקשורת, הנדסת אנרגיה וכן הלאה).

דוגמאות לקורסי חובה:

  • מבוא להנדסת אנרגיה.
  • אנרגיה.
  • קיימות ואיכות סביבה.
  • עיבוד אותות ספרתי.
  • תורת המידע.

לימודי בחירה

רשימת קורסי הבחירה של סילבוס הלימודים תכיל קורסים ממוקדי תחום התמחות ומגמת לימוד. בדומה ללימודי החובה, כך גם לימודי הבחירה ילוו את הסטודנט למשך כל תוכנית התואר השני בהנדסת אלקטרוניקה.

דוגמאות לקורסי בחירה:

  • מערכות תקשורת לוויינים.
  • אנרגיות חלופיות.

פרויקט גמר

באופן המזכיר את לימודי התואר הראשון, גם סילבוס התואר השני בהנדסת אלקטרוניקה כולל הגשת פרויקט גמר. פרויקט זה מתבצע לרוב במהלך השנה השנייה ללימודים (בדרך כלל שנה זו הינה השנה האחרונה בתואר).

פרויקט הגמר יכול להתבצע באוריינטציה מחקרית ולהיחשב כהגשת התזה ולחילופין יכול להתבצע באוריינטציה פרקטית יותר ולהיחשב כפרויקט הנדסי.

משך הלימודים

תוכניות הלימודים ברובן יפרשו על שתי שנות לימוד. במקרה זה תוכנית הלימוד נחשבת כתוכנית מלאה. יחד עם זאת מוסדות לימוד שונים יאפשרו פרישה ארוכת טווח של הלימודים של עד ארבע שנים. אופציה של לימודים במתכונת בוקר או ערב גם היא תלוית מוסד לימודי.