מסלולי התמחות בתואר שני בהנדסת אלקטרוניקה

הנדסת אלקטרוניקה לתואר שני ניתן ללמוד גם במסגרת המשלבת הנדסת חשמל. כך או אחרת, מסלולי ההתמחות הספציפיים בלימודי התואר השני, נקבעים על ידי מוסד הלימודים וקיים שוני בין המוסדות באשר לתחומי ההתמחות.

דוגמאות למסלולי התמחות בתואר שני

  • בקרה
  • מחשבים
  • תקשורת
  • קרינה אלקטרומגנטית
  • עיבוד אותות